BİLGİLER

KIRMIZI KALİFORNİYA  SOLUCAN

Kaliforniya kırmızı solucan cinsi toprak solucanından çok daha farklıdır. Kaliforniya kırmızı solucan özel bir cins. Dikkati çeken iki solucan cinsi var: Kaliforniya kırmızı solucanının da bu gruba girdiği Lumbricus rubellus ve  Eisenija foetida. Bu solucan cinsleri sıradan toprak solucanlarından üstün oluyor. En önemli özellik olan hızlı üreme kırmızı solucanlarda 3-4 kere daha fazladır. Kaliforniya kırmızı solucanının daha sağlam gövdesi var, hava koşullarına daha dayanaklıdır.

Oksijeni nakliye eden pigment, KKS’nın önemli özelliklerinden biri. Solucanın cildi berrak olduğu için adını veren koyu pembe-kırmızı renklidir. Doğal ortamda (2 metre karelik) bir yatakta genellikle 50.000 adet solucan var, ancak yetiştirme çiftliklerinde bir yataktaki sayısı 100 000 adet olabilir. Bu yüzden solucan hava koşullarına daha dayanaklı. En uygun sıcaklık derecesi  15-24 °С, ancak solucan daha yüksek sıcaklıkta olduğu gibi daha düşük sıcaklık derecelerinde de yaşayabilir. Ayrı ayrı solucanlar 6-8 cm uzunluğunda, 3-5 mm kalınlığında, olgun solucan 0,5-1 g ağırlığındadır. Uzmanlara göre solucanın yaşam süresi max.16 yıl min.6 yıl yaşamaktadırlar.

KIRMIZI KALİFORNİYA  SOLUCANIN BESLENMESİ

Beslenme kabiliyeti açısından çok ilginç bir organizma Kaliforniya kırmızı solucanı “organik atık” denilebilen hemen hemen her şey yiyebilirSöz konusu atıkların herhangi mayalanma sürecinden geçip dağılmış olması yeterlidir. Ahır gübresi, dışkı, mutfaktan gıda atıkları, gıda sanayinden organik atıklar, saman, kuru ot, yaprak, kağıt, çeşitli karton atıkları ve kanalizasyon atıkları gibi maddeler solucana beslenebilir. Bütün bunlar potansiyel gıda, ancak bu cinsten solucan için en uygun gıda ahır gübresi ,( sığır gübresi). Ahır gübresinin diğer bir olumlu özelliği vardır.Ucuz, kolayca taşınır ve muhafaza edilir. Kuracağınız solucan çiftliği için daimi ahır gübresi tedariki ve bunun muhafazasına uygun bir yer gerekli olacaktır.

Kaliforniya kırmızı solucanının en elverişli yetiştirme rejimi 12 saatlik ışık, 12 saatlik karanlık, çünkü bu solucanın doğal rejimidir.

Kaliforniya kırmızı solucanı yaşadıkları ortamın ve yedikleri gıdanın asitliğine karşı çok duyarlıdır. Bu yüzden düşün pH seviyesine sahip ahır gübresi solucana beslenmesi en uygun. 6,5 – 7,5 pH’ya sahip ortam solucana en uygun. Ortam asitliğinin pH metresi ile veya turnusol kağıdı ile izlenmesi tavsiye edilir. Ortamın pH’sı çok yüksek olduğu halde kalsiyum karbonat ekleyebilirsiniz.

Solucan mamasının diğer önemli özelliklerden biri. % 70 – 80 oranındaki nemlik solucana en uygun olduğu için gerekli nemlik seviyesinin muhafaza edilmek üzere hava özelliklerine göre sulama yapılmalı. Ancak aşırı derecede sulandırılmamalı çünkü yatak batak haline gelir, solucan boğulur ve ölür. Yatağın batak haline gelmesinin önlenmesi amacı ile yatağın yapıldığı malzeme nem çeker olmalı. Yataklardaki nem uygun aygıt kullanılarak izlenir.

Diğer solucan cinlerinden farklı olarak KKS kışın letarjiye(yaşama işlevlerinin çok zayıfladığı, çok derin ve sürekli patolojik uyku durumu) düşmüyor, etkin kalıyor, beslenmeye ve orta derecede üremeye devam ediyor. 15 – 24 °С derecede en etkin olan KKS 0 °С asgari sıcaklık dereceye de dayanabilir. KKS için normal sıcaklık derecesinde 10 günde bir 10-15 cm kalınlığında gıda verilmesi gerekir. Sıcaklık derecesi solucanın yaşadığı normal derecenin çok altında düştüğü kış aylarında solucanın yaklaşık 40-50 cm kalınlığındaki besin katmanı ile korunması gerekir. Solucanın dayanabildiği en yüksek sıcaklık 40 °С, daha sıcak ise yataklar su ile ıslatılmalı.

KKS’nın beslenmesi ile ilgili diğer bir önemli sorun var – gazlar. Solucana saman eklemeden taze ahır gübresi beslediğiniz halde yüksek miktarda amonyak oluşur. Çok nemliyse, yataklarda metan oluşur. Bu yüzden yataklar 45 günde bir havalandırılmalı, aksi takdirde solucan havalandırma sürecinde sağlanan oksijene muhtaç olan solucan ölebilir. Havalandırma gübrenin üst katmanının kazılması ve alt katmanının drenajı usulü ile gerçekleştirilir. Elbette, 10 –15 cm kalınlık muhafaza edilmelidir.

KIRMIZI KALİFORNİYA  SOLUCANIN ÜREMESİ

Kaliforniya kırmızı solucanı çok hızlıdır. Çift cinsiyetli olan KKS her birinin vücutlarında  bulunan hem erkek, hem de dişi cinsiyet organları vardır. Çiftleşirken birkaç dölleme için yeterli olan miktarda tohum değiştiriliyor. Döllemeden sonra içinde solucan yavrusu bulunan koza oluşturulur.

Armut biçimli koza yeşilimsi renklidir. Bir kozadan 2 ile 21 arasında solucan çıkar, tam olgunlaşması ve üremeye hazır olmasına gerekli zaman 90 gündür. Kaliforniya kırmızı solucanı her hafta koza oluşturabilir, böylece yataklardaki sayısı gün geçtikçe artar.

Solucanların doğru olarak üreyebilmesi sağlanmak üzere yataklarda uygun sıcaklık ve nemlik derecesi desteklenmeli. Gerekli koşulların sağlandığında bir yılda yatak sayısı 3-4 misli artacak. Örneğin, ilk baharda bir yatak hazırlanırsa bütün gerekli şartlara uyulduğu halde son baharda 8 yatak elde edilmesi gerekir. Kış aylarda da uygun ortam sağladığımızda ilk bahara kadar yatak sayısı iki misli artacak.

Bir yataktaki (2 metre kare) normal KKS sayısı yaklaşık 100 000 adet. Solucanların daha büyük sayısı çiftleşmememsine sebep olabilir. Bu yatakların bölünmesi ile önlenebilir. 

KIRMIZI KALİFORNİYA  SOLUCANIN YETİŞTİRİLMESİ

Kaliforniya kırmızı solucanı yetiştirmek istediğinizde bilmeniz gereken en önemli şeyler şunlardır: İlk önce uygun yer bulmanız gerekir. Solucan açık bir yerde olduğu gibi kapalı mekanda da yetiştirilebilir. Bir yatak için iki metre karelik bir yer gerekli, ayrıca etrafında ilgili işlemlerin yapılmasına uygun ara yerleri bulunmalı. Kuracağınız çiftlik yerini dikkatle seçmelisiniz. Bu yer mümkün olduğu kadar düz olmalı ve yatakların batak haline gelmemesi için besin iyice drenajlı olmalı. Ayrıca (solucana besleyeceğiniz) ahır gübresinin depolama yeri ve hazır ekocan ürününün depolanması için uygun yer bulundurmalısınız.

Çiftliğin kurulmasına bundan sonraki önemli adım solucan temin etmek. KKS özel seçme olduğu için bunları satın almanız gerekir. İki metre karelik bir yatakta 100 000 adet solucan bakılabilir,bu adete ulaştığında solucanlar yuvalarından yarı yarıya bölerek 2 metre karelik bir alan daha yapılmalıdır.3-4 ayda bir bu işlem solucan yoğunluğu ve miktarına göre  yapılmalıdır.

Diğer önemli adım – solucana gıda sağlamak. KKS her türlü organik atıklar ile besleniyor ancak yüksek kaliteli solucan gübresi üretmek için neler ile beslendikleri önemlidir. KKS’nın kaliteli humus üretilebilmesi amacı ile (genellikle sığır gübresi) ahır gübresi ile beslenmeli.

Çiftliğinizin büyüklüğüne göre uygun envanteri sağlamanız gerekir. Çiftliğin genişlemesinde ise üretilen biyolojik gübre için uygun müşteri aramanız gerekir. Ancak bunlar zaman meseleleridir.

Tarım türkiye ekonomisinin lokomotifi olmalıdır.Topraklaımızda organik madde yok denecek kadar azdır.Öncelik olarak topraklarımızdaki organik madde özelliğini artırmak buna bağlı olarak veim ve kalite de artmış olacaktır.

 

 

Comments are closed.